יום השנה לזכר יותם ז"ל

בספר תהילים ק"נ פרקים 

דרור, דוד של יותם, ליקט פסוקים מתוך הטקסט הפרוס בכל ספר תהילים וערך אותם למזמור, מזמור ליותם 

פרק קנ"א 

04-9842912

 קרן לחיים ע.ר -  ©-   חאן יותם-המקום לאדם ולחברו