עיגול לטובה

לתמיכה בפעילות קרן לחיים ע.ר באמצעות פרוייקט עיגול לטובה   לחצו כאן 

* שימו לב שאתם מעגלים לטובת קרן לחיים.  כרטיסי האשראי למעט ויזה יגיעו ישירות לקרן לחיים
** בעלי כרטיסי חברת  ויזה, יש להיכנס לעמותות הקשורות בנערים בסיכון ושם לגלול ולסמן את קרן לחיים

04-9842912

 קרן לחיים ע.ר -  ©-   חאן יותם-המקום לאדם ולחברו