top of page

במסגרת תכנית  אלו"ל-אחריות לעצמי ולזולתי,  מוקם אולפן חדשות מקומיות ע"י בני הנוער הלוקחים חלק בתכנית
חלקם יהיו חברי מערכת, שיעסקו בבימוי, עריכה, הגשה וכו' וחלקם יהיו כתבי השטח
 מעת לעת תועלה לאתר מהדורה חדשה וכן ישודרו כאן בשידור חי אירועים שונים
האולפן מיועד להנגשת הנעשה בחוף הכרמל לקשישים, לבני הנוער ולבעלי הצרכים המיוחדים

All Videos

All Videos

Watch Now
bottom of page