top of page
בית: Welcome
יותמיקי - בשדה.jpg

חאן יותם-המקום לאדם ולחברו

מרכז ההתנדבות והערבות ההדדית בחוף הכרמל

בחאן יותם מתקיימות פעילויות רבות ומגוונות שמטרתן העצמת בעלי צרכים מיוחדים

וזאת באמצעות מתן ביטוי לאהבותיו של יותם

 אהבת הטיולים, אהבת המוסיקה, הים והאדם

כף היד

 

עשרים ושבע עצמות
שלושים וחמישה שרירים
קרוב לאלפיים תאי עצבים

יש בכל כרית של אצבעותינו החמש


הרי זה די והותר כדי לכתוב את מיין קמפף
או את  פו הדב

(ויסלבה שימבורסקה)
תרגום: דוד וינפלד
מתוך "רגע" הוצאת כרמל-ירושלים

כי לכולנו צרכים מיוחדים

בית: Who We Are

תכניות ההתנדבות בחאן יותם

לחצו על התמונה לצורך הרשמה להתנדבות 

בית: Bookings Widget

תכנית היל"ה
  חאן יותם משמש אכסניה לתכנית היל"ה עבור בני הנוער של חוף הכרמל
בני הנוער לומדים ולוקחים חלק בהתנדבות בחאן יותם כחלק מלקיחת אחריות לעצמי ולזולתי (אלו"ל)
מנהלת התכנית: מאיה לבנה

בית: Quote