top of page

במסגרת תכניות  אלו"ל-אחריות לעצמי ולזולתי,  ותכנית נחל"ם-נותנים חום לילדים מיוחדים, מארחים בני הנוער שביליסטים בעלי צרכים מיוחדים , ההולכים על שביל ישראל העובר ממש בחאן יותם. בני הנוער לוקחים חלק בניקיון ותחזוקת הבקתות ובשמירה על חזות חאן יותם
  שביליסטים בעלי צרכים מיוחדים המעוניינם לעצור ללינה בחאן מוזמנים להרשם  

מפת שביל ישראל עם ציון מיקום חאן יותם
bottom of page