IMG_20171010_200415.jpg

חי בחאן יותם

אחת מאהבותיו הבולטות של יותם ז"ל הייתה המוסיקה

  

במסגרת פעילות חאן יותם להעצמת בעלי צרכים מיוחדים באמצעות תכנים המשקפים את אהבותיו של יותם 

הוקם פרוייקט "חי בחאן יותם" - בר שיתופי משלב 

לבעלי צרכים מיוחדים ובמה לאמנים מתנדבים/חובבים

04-9842912

 קרן לחיים ע.ר -  ©-   חאן יותם-המקום לאדם ולחברו