top of page
להקה VUPHGV CJH CJTI HU,O

חי בחאן יותם

אחת מאהבותיו הבולטות של יותם ז"ל הייתה המוסיקה

  

במסגרת פעילות חאן יותם להעצמת בעלי צרכים מיוחדים באמצעות תכנים המשקפים את אהבותיו של יותם 

הוקם פרוייקט "חי בחאן יותם" - בר שיתופי משלב 

לבעלי צרכים מיוחדים ובמה לאמנים מתנדבים/חובבים

bottom of page